Biologiczne preparaty do utylizacji nieczystości w szambach i przydomowych oczyszczalniach ścieków zawierają w swoim składzie wyselekcjonowane szczepy bakterii i mikroorganizmów. Najważniejszą zasadą przechowywania tego typu środków jest odseparowanie od produktów spożywczych i zabezpieczenie przed dostępem wilgoci. Gdzie więc należy trzymać bakterie w swoim domu?

Miejsce bezpieczne, niedostępne dla dzieci

Jedną z najistotniejszych kwestii jest przechowywanie środków w miejscu bezpiecznym, trudno dostępnym dla dzieci. Chemia domowa dla bezpieczeństwa powinna być odizolowana od żywności i innych produktów spożywczych. Trzeba ją zabezpieczyć, aby nie dostała się w niepowołane ręce. Należy także pamiętać, że choć biopreparaty nie są niebezpieczne dla środowiska naturalnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, to nie powinny mieć kontaktu ze skórą. 

Ochrona przed wilgocią

Biopreparaty należy przechowywać w miejscu suchym. Bakterie muszą być zabezpieczone w szczelnie zamkniętych opakowaniach, gdyż kontakt preparatu z wilgocią powoduje aktywację bakterii, które były uśpione, a to w konsekwencji oznacza znaczne obniżenie ich ilości. Należy unikać stosowania produktów źle magazynowanych, gdyż ich skuteczność może być ograniczona. Tylko odpowiednio składowane produkty utrzymują swoje właściwości nawet po ustąpieniu deklarowanej przez producenta daty przydatności. Dlatego miejsce przechowywania powinno być suche, ciemne i odpowiednio wentylowane. W innym przypadku aktywności bakterii może być nieodpowiednia i może dojść do spadku prawidłowego funkcjonowania preparatu.

Stała temperatura przechowywania

Preparaty bakteryjne mogą negatywnie reagować na wahania temperatur, dlatego niewskazane jest przechowywanie środków w pomieszczeniach narażonych na wysokie lub bardzo niskie temperatury. Należy zachować stałą temperaturę przechowywania. Zadbajmy, aby biopreparaty nie były przetrzymywane w nieogrzewanych garażach, pomieszczeniach gospodarczych bądź innych pomieszczeniach słabo wentylowanych i narażonych na mrozy lub wysokie temperatury latem. Wybierajmy pomieszczenia w ogrzewanym budynku, które będzie odpowiednio zabezpieczone i dostępne tylko dla osób do tego uprawnionych.

Dlaczego to takie ważne?

W większości w kompozycie bakteryjnym znajduje się kilka szczepów bakterii, które uzyskuje się w zaawansowanym procesie suszenia i liofilizacji biomasy. Stosowane kompozyty mikrobiologiczne charakteryzują się wysokim stopniem odwodnienia cytoplazmy komórek bakteryjnych. Umożliwia to ich bezproblemowe i długotrwałe przechowywanie nawet w trudnych warunkach (np. bez substancji pokarmowych czy w niskiej lub wysokiej temperaturze). Natomiast wilgoć czy duże wahania temperatur nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu bakterii. Na opakowaniach aktywatorów bakteryjnych producenci udostępniają szczegółowe informacje o zasadach, które należy przestrzegać.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy na blogu