Oczyszczalnie biologiczne pełnią kluczową rolę w procesie oczyszczania ścieków, a ich efektywność zależy w dużej mierze od pracy specjalistycznych bakterii, które biorą udział w tym procesie. Dlatego też skupimy się dziś na dwóch innowacyjnych produktach firmy NeoBac. Są to biologiczne preparaty, które nie tylko wspierają aktywność bakterii w oczyszczalniach, ale także przyczyniają się do utrzymania optymalnej kondycji tych systemów. 

Działanie przydomowej oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z napowietrzaniem są systemami, które mają na celu efektywne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków pochodzących gospodarstw domowych tzw ścieków bytowych. Aby zrozumieć proces oczyszczania w tego typu oczyszczalniach przedstawiamy krótki opis ich działania:

 • Zrzut ścieków: Proces rozpoczyna się od zrzutu ścieków z różnych źródeł w domu, takich jak toalety, umywalki, prysznice, i kuchenne zlewy.

 • Przedsączanie: Ściek trafia do systemu oczyszczania, gdzie w pierwszym etapie podlega procesowi przedsączania, eliminującego większe elementy stałe.

 • Zbiornik osadnikowy: Następnie ścieki przemieszczają się do zbiornika osadnikowego, gdzie cięższe cząstki opadają na dno, tworząc osad ściekowy.

 • Biologiczne oczyszczanie: Woda przechodzi do komory biologicznej, gdzie mikroorganizmy, głównie bakterie tlenowe, przystępują do procesu biologicznego oczyszczania. Te mikroorganizmy rozkładają substancje organicznea bardziej stabilne i mniej szkodliwe związki, takie jak dwutlenek węgla i woda.

 • Napowietrzanie: Aby wspomóc te procesy biologiczne, do ścieków wprowadza się dodatkowy tlen. W oczyszczalniach napowietrzanych stosuje się różne systemy napowietrzania, takie jak dysze czy membrany, aby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do wody. Tlen jest istotny, ponieważ bakterie tlenowe odpowiedzialne za procesy biologiczne potrzebują tlenu, by się namnażać i działać prawidłowo.

 • Klarowanie: Oczyszczona woda przechodzi przez zbiornik klarujący, gdzie resztki osadu i drobne cząstki są usuwane, a czysta woda jest przygotowana do dalszego etapu.

 • Wypuszczanie czystej wody: Na końcu procesu, oczyszczona woda jest odprowadzana z systemu do otoczenia lub może być używana w celach rekreacyjnych, zależnie od zastosowania oczyszczalni.

 • Usuwanie osadu: Regularnie konieczne jest usuwanie osadu ze zbiornika osadnikowego i klarującego, aby utrzymać efektywność oczyszczalni.

Oczyszczanie ścieku przy pomocy specjalistycznych mikroorganizmów - bakterii tlenowych

W ten sposób przydomowe oczyszczalnie ścieków z napowietrzaniem integrują różne procesy, zapewniając skuteczne i ekologiczne oczyszczanie wód używanych w gospodarstwach domowych.

Po przejściu przez te etapy woda oczyszczona może zostać wypuszczona do naturalnego środowiska lub używana w celach przemysłowych, w zależności od standardów i przepisów lokalnych. Oczyszczalnie napowietrzane są skutecznym sposobem na redukcję zanieczyszczeń organicznych w ściekach przed ich wprowadzeniem do środowiska.

Bakterie używane w oczyszczalniach napowietrzanych to mikroorganizmy, które posiadają zdolność do trawienia i rozkładania substancji organicznych zawartych w ściekach. Te bakterie są niezbędne do przeprowadzenia procesów biologicznych i gwarantują skuteczność oczyszczania ścieków . Proces ten nazywany jest procesem biologicznego oczyszczania.

Bakterie do oczyszczalni tlenowych: podstawowe rodzaje i ich działanie.

 • Aerobowe bakterie rozkładające organiczne: W oczyszczalniach napowietrzanych stosuje się przede wszystkim bakterie aerobowe, które są zdolne do przetrwania i rozmnażania się w obecności tlenu. Te bakterie zużywają tlen do rozkładu substancji organicznych w ściekach na prostsze, mniej szkodliwe związki, takie jak dwutlenek węgla i woda.

 • Bakterie nitryfikacyjne: Odpowiedzialne za proces nitryfikacji, w którym amoniak jest przekształcany w azotany. Ten proces jest istotny, ponieważ azotany są mniej szkodliwe dla środowiska niż amoniak.

 • Bakterie denitryfikacyjne: W pewnych przypadkach, szczególnie w systemach oczyszczania wód ściekowych z nadmiarem azotu, stosuje się bakterie denitryfikacyjne. Te bakterie są zdolne do przekształcania azotanów w gazowy azot.

 • Bakterie fosforanowe: W niektórych oczyszczalniach używa się bakterii zdolnych do usuwania fosforu ze ścieków, co jest ważne dla ograniczenia ilości tego składnika wypuszczanego do środowiska.

 • Osady czynne: W oczyszczalniach napowietrzanych stosuje się także tzw. osady czynne, czyli mieszankę bakterii i innych mikroorganizmów, które są aktywne w procesie oczyszczania biologicznego.

Te bakterie są zazwyczaj naturalnie obecne w środowisku, ale w oczyszczalniach mogą być wprowadzane w celu zwiększenia efektywności procesu oczyszczania.

Wprowadzanie bakterii do oczyszczalni napowietrzanych jest istotne, aby utrzymać optymalne warunki biologiczne i zapewnić skuteczne oczyszczanie ścieków. Skomplikowane sieci mikroorganizmów pracują razem, aby rozkładać zanieczyszczenia organiczne i przekształcać je w substancje mniej szkodliwe.

Rola bakterii tlenowych w oczyszczalniach z napowietrzaniem

Mikroorganizmy zawarte w specjalnych preparatach stosowanych w oczyszczalniach z napowietrzaniem odgrywają kluczową rolę w procesie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie tego typu wykorzystują tlen do pobudzenia wzrostu i aktywności mikroorganizmów. Bakterie zawarte w tych preparatach są specjalnie dobranymi szczepami, posiadającymi zdolność do efektywnego przetwarzania i rozkładania organicznych substancji obecnych w ściekach.

Efekty stosowania bakterii:

 1. Przyspieszenie rozkładu substancji organicznych: Napowietrzanie oczyszczalni umożliwia dostarczenie dodatkowej ilości tlenu do ścieków, co sprzyja rozmnażaniu się bakterii oraz ich intensywnej aktywności metabolicznej. Bakterie korzystają z tlenu do efektywnego rozkładu substancji organicznych, takich jak tłuszcze, białka czy węglowodany. W rezultacie proces oczyszczania przebiega szybciej i skuteczniej.

 2. Zwiększenie wydajności oczyszczalni: Zastosowanie bakterii w oczyszczalni z napowietrzaniem przyczynia się do podniesienia ogólnej wydajności systemu oczyszczania. Bakterie o wyższej aktywności metabolicznej skuteczniej rozkładają zanieczyszczenia, co umożliwia oczyszczenie większej ilości ścieków w krótszym czasie. W rezultacie oczyszczalnia może obsłużyć większe obciążenie ściekowe.

 3. Ekologiczne oczyszczanie ścieków: Wykorzystanie bakterii w oczyszczalniach z napowietrzaniem jest przyjazne dla środowiska, gdyż opiera się na naturalnych procesach biologicznych. Bakterie metabolizują substancje organiczne, przekształcając je w bardziej ekologiczne związki. Dzięki temu proces oczyszczania jest ekologiczny i nie powoduje negatywnego wpływu na ekosystemy wodne.

Złoże Napowietrzane - Biostations: Miejsce, Gdzie Bakterie Przełamują Granice

W oczyszczalniach biologicznych często wykorzystuje się złoża napowietrzane, czyli biostacje. To miejsce, w którym bakterie znajdują optymalne warunki do rozmnażania i rozkładu substancji organicznych. Proces napowietrzania zwiększa ilość tlenu dostępnego dla bakterii, co skutkuje przyspieszeniem tempa oczyszczania ścieków.

Jak aplikować preparaty bakteryjne?

Aplikacja preparatów bakteryjnych w oczyszczalniach napowietrzanych wymaga przestrzegania kilku kluczowych kroków, aby zapewnić skuteczność procesu oczyszczania ścieków. Oto ogólne wskazówki dotyczące aplikacji bakterii w oczyszczalniach z napowietrzaniem:

 1. Wybór odpowiednich preparatów bakteryjnych:

  • Wybierz preparaty bakteryjne, które są odpowiednio dostosowane do rodzaju zanieczyszczeń obecnych w ściekach w danej oczyszczalni.

  • Upewnij się, że bakterie w preparatach są specjalnie dobranymi szczepami, zdolnymi do efektywnego metabolizowania substancji organicznych.

 2. Dawkowanie:

  • Dawkowanie zazwyczaj zależy od wielkości oczyszczalni, obciążenia ściekami oraz rodzaju stosowanych preparatów.

  • Bakterie do oczyszczalni biologicznej należy dawkować zgodnie z zaleceniami producenta

 3. Sposób aplikacji:

  • wsypać do toalety zalecaną ilość preparatu dokładnie spłukać wodą.

 4. Czas aplikacji:

  • Ustal harmonogram aplikacji bakterii, który uwzględnia charakterystykę oczyszczalni i jej obciążenie ściekowe.

  • Regularna aplikacja preparatów zapewni utrzymanie odpowiedniej populacji bakterii w systemie.

 5. Monitorowanie i dostosowanie:

  • Dostosuj ilość i rodzaj stosowanych bakterii w zależności od zmian w warunkach pracy oczyszczalni.

  • Regularnie monitoruj skuteczność oczyszczania, mierząc parametry takie jak zawartość tlenu, ilość zanieczyszczeń, czy wydajność oczyszczalni.

 6. Zachowanie ostrożności:

  • Przestrzegaj zaleceń producenta preparatów bakteryjnych oraz wszelkich przepisów bezpieczeństwa.

  • Unikaj stosowania preparatów zawierających substancje szkodliwe dla środowiska lub ludzi.

Przed rozpoczęciem procesu aplikacji preparatów bakteryjnych zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie oczyszczania ścieków, a także przestrzegać zaleceń producenta danego preparatu.

NeoBac Bio-Station START BOOSTER- bakterie na szybki rozruch przydomowej oczyszczalni

Rozwiązaniem, które zrewolucjonizuje oczyszczalnie biologiczne, jest produkt NeoBac Bio-Station START BOOSTER. To profesjonalny preparat mikrobiologiczny, zaprojektowany specjalnie do zaszczepiania oczyszczalni biologicznych. Główne zalety tego produktu to:

 • Encapsulated Bacteria Formula: Innowacyjna formuła molekularnego kapsułkowania bakterii gwarantuje stopniowe uwalnianie kultur bakteryjnych, inicjując wzrost aktywności biologicznej.

 • Redukcja Tłuszczów: Składniki lipolityczne wspomagają redukcję tłuszczów, co jest kluczowe dla oczyszczalni z tendencją do przetłuszczania.

 • Bezpieczny dla Środowiska: Produkt jest biodegradowalny, co sprawia, że jest przyjazny dla środowiska, a świeży zapach dodatkowo wpływa na komfort użytkowników.

 • Sposób Użycia: Prosta aplikacja – wsypać zawartość opakowania do toalety i dokładnie spłukać. Dawkowanie dostosowane do liczby użytkowników.

Przykładowe bakterie do przydomowych oczyszczalni biologicznych NeoBac BIO-STATION MAINTENANCE

Drugim innowacyjnym produktem jest NeoBac BIO-STATION MAINTENANCE, aktywator mikrobiologiczny stworzony do kompleksowej eksploatacji oczyszczalni biologicznych z systemem napowietrzania ścieków. Dlaczego warto go uwzględnić w procesie utrzymania oczyszczalni?

 • Najwyższe Stężenie Bakterii Tlenowych: Produkt zawiera skoncentrowany kompozyt wyselekcjonowanych, niepatogennych bakterii tlenowych, wspomagając oczyszczanie na każdym etapie pracy oczyszczalni.

 • Redukcja Tłuszczów: Działa szczególnie skutecznie w redukcji tłuszczów, chroniąc przed zatorami i nieprzyjemnymi zapachami.

 • Encapsulated Bacteria Formula: Innowacyjna formuła molekularnego kapsułkowania bakterii umożliwia stopniowe uwalnianie kultur bakteryjnych, co zwiększa trwałość działania produktu.

 • Sposób Użycia: Dawkowanie dostosowane do liczby mieszkańców, prosta aplikacja poprzez wsypanie do toalet

WAŻNE: Aby przydomowe oczyszczalnie biologiczne działały prawidłowo i cały proces oczyszczania ścieków przebiegał poprawnie, należy stosować nie tylko dobre bakterie do przydomowej oczyszczalni, ale również odpowiednie środki czystości. Należy unikać produktów zawerających silne substancje chemiczne, zastepując je delikatnymi bio produktami.

Te innowacyjne produkty marki NeoBac nie tylko zwiększają efektywność oczyszczalni biologicznych, ale także dbają o środowisko. Ich nowoczesne formuły i składniki uczynią Twoją oczyszczalnię nie tylko bardziej wydajną, ale także zrównoważoną przez długi okres czasu. Oczyszczaj inteligentnie, zaszczepiaj skutecznie, utrzymuj optymalną kondycję – to recepta na nowoczesne zarządzanie oczyszczalniami.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy na blogu