NeoBac aktywator biologiczny do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

NeoBac AKTYWATOR BIOLOGICZNY to innowacyjna receptura biopreparatu przeznaczonego do biodegradacji ścieków w szambach i oczyszczalniach przydomowych. Zawiera kompozyt wyselekcjonowanych szczepów bakterii oraz enzymy, które kontrolują i przyspieszają naturalny proces rozkładu nieczystości w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Zastosowana w NeoBac technologia powlekania bakterii (Encapsulated Bacteria) umożliwia stopniowe uwalnianie się do ścieków komórek bakterii inicjujących proces namnażania się, czego efektem jest utrzymanie stałej, wysokiej aktywności biologicznej w instalacji.

Zwiększono tym samym skuteczność preparatu w instalacjach o nieregularnym zrzucie ścieków oraz ograniczono niszczący wpływ chemii gospodarczej.

 

 

Działanie biopreparatu NeoBac:

Redukcja i upłynnienie osadów ściekowych
Regularne stosowanie Neobac powoduje wyraźne zmniejszenie ilości osadów dzięki poprawie wszystkich etapów biologicznego rozkładu. W wyniku złożonych procesów fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych składniki organiczne osadu przekształcane są w metan i dwutlenek węgla.
Ograniczenie nieprzyjemnych zapachów
Jednym z podstawowych mechanizmów działania biopreparatu NeoBac jest ograniczenie nieprzyjemnych zapachów poprzez rozkład związków organicznych i ograniczenie m.in. ilości lotnych kwasów tłuszczowych i siarkowodoru.
Likwidacja kożuchów powierzchniowych
W wyniku enzymatycznej obróbki i złożonych procesów biologicznych blokowane jest tworzenie się tzw. kożucha powierzchniowego. NeoBac poprawia degradację tłuszczy oraz przyspiesza rozkład struktury papieru toaletowego.
Przyspieszenie cyklu reakcji rozkładu ścieków
Zadaniem aktywatora NeoBac jest intensyfikacja, kontrola i przyspieszenie naturalnych procesów zachodzących w ściekach. Dzięki bakteryjno-enzymatycznej formule NeoBac skraca czas biologicznej obróbki i zapewnia poprawę parametrów fizyko-chemicznych ścieków.
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów rozsączania ścieków do gruntu
Biologiczna obróbka ścieków przy udziale składników NeoBac pozwala na ograniczenie występowania zjawiska kolmatacji i zmniejszenia sprawności systemów drenażowych czy studni chłonnych odpowiedzialnych za odprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu.

NeoBac powoduje degradację szkodliwych substancji, hamuje rozwój wirusów i bakterii chorobotwórczych będąc jednocześnie produktem całkowicie bezpiecznym dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

neobac aktywator biologiczny zestaw